Aleksander Jurek

Instruktor Terapii Uzależnień i Specjalista Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej certyfikowany w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Słuchacz wielu szkoleń oraz wykładów, dzięki czemu nie zaprzestaje zgłębiania swojej wiedzy. To daje mu możliwość poznawania schematów i sposobów radzenia sobie z problemami na wielu płaszczyznach kryzysu.

Dzięki wieloletniemu obcowaniu w praktyce terapeutycznej doskonale nawiązuje pełen empatii i zrozumienia kontakt z drugą osobą.

Człowiek pełen zaangażowania w pomoc drugiej osobie. Jest osobą mającą doświadczenie w pracy grupowej w Ośrodkach Odwykowych oraz pracy indywidualnej w Gabinecie Terapii Par.

Aleksander stale pogłębia swoją wiedzę, oraz rozwój osobisty. Sam określa siebie jako człowieka, dla którego nie ma barier a najwyższym celem jest pomoc drugiej osobie

X